Αντλίες και Κυκλοφορητές

Αντλίες

Οι αντλίες είναι αναγκαίες από την πιο μικρή εφαρμογή σε μία μονοκατοικία εκεί που η ελάχιστη πίεση νερού από το δημόσιο δίκτυο παροχής νερού δεν επαρκεί (ένα πιεστικό συγκρότημα βοηθά για μία ιδανική τροφοδοσία με νερό)...

Κυκλοφορητές

Ο κυκλοφορητής είναι μία αντλία με αποστολή την κυκλοφορία του υγρού (συνήθως νερού) σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, ηλιακών κυκλωμάτων και σε ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης.