Βιολογικός Καθαρισμός

Οικολογικά προϊόντα χρήσης

Προϊόντα και λύσεις για τη σωστή λειτουργία βόθρων και βιολογικών καθαρισμών.

Βιολογικοί βόθροι

Το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής Ελλάδας υποφέρει από έλλειψη αποχετευτικού δικτύου. Πολλές τουριστικές και μη επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαθέτουν βόθρους και βιολογικούς καθαρισμούς, οι οποίοι είτε δεν λειτουργούν είτε υπολειτουργούν.