Επεξεργασία Νερού - Φίλτρα

Αποσκλήρυνση Νερού. Με τον όρο αποσκλήρυνση εννοούμε τη διαδικασία απομάκρυνσης ιόντων ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου (Mg++) από το νερό.

Μία θλιβερή πραγματικότητα. Το νερό που πίνουμε πολύ συχνά δεν είναι όσο καθαρό θα έπρεπε. Χλώριο, CKW, κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και φαρμάκων γενικότερης φύσης, χημικές ουσίες και μικροοργανισμοί, περνούν δυστυχώς μαζί με το νερό από την βρύση μας.

Μικροφίλτρα Aquasan σε διάφορους τύπους που φιλτράρουν το νερό και προστατεύουν.

Φίλτρα ύψιστης απόδοσης για αξιόποστο, οικονομικό και πάνω απ' όλα πόσιμο νερό.

Η αντίστροφη όσμωση είναι μια μέθοδος αντιστροφής της φυσικο-χημικής διεργασίας που καλείται όσμωση.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο μας απασχολεί το θέμα της καταλληλότητας του ποσίμου νερού. Τι νερό να πίνουμε τελικά με τόσα που ακούμε; Βρύσης ή εμφιαλωμένο;