Επεξεργασία Νερού - Φίλτρα

Αποσκληρυντές

Αποσκλήρυνση Νερού. Με τον όρο αποσκλήρυνση εννοούμε τη διαδικασία απομάκρυνσης ιόντων ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου (Mg++) από το νερό.

Φίλτρα Κεντρικής Παροχής

Μία θλιβερή πραγματικότητα. Το νερό που πίνουμε πολύ συχνά δεν είναι όσο καθαρό θα έπρεπε. Χλώριο, CKW, κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και φαρμάκων γενικότερης φύσης, χημικές ουσίες και μικροοργανισμοί, περνούν δυστυχώς μαζί με το νερό από την βρύση μας.

Μικροφίλτρα και Μαγνήτες

Μικροφίλτρα Aquasan σε διάφορους τύπους που φιλτράρουν το νερό και προστατεύουν.

Φίλτρα κουζίνας

Φίλτρα ύψιστης απόδοσης για αξιόποστο, οικονομικό και πάνω απ' όλα πόσιμο νερό.

Μονάδες Αντίστροφης Όσμωσης

Η αντίστροφη όσμωση είναι μια μέθοδος αντιστροφής της φυσικο-χημικής διεργασίας που καλείται όσμωση.

Θερμοψύκτες Νερού

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο μας απασχολεί το θέμα της καταλληλότητας του ποσίμου νερού. Τι νερό να πίνουμε τελικά με τόσα που ακούμε; Βρύσης ή εμφιαλωμένο;