Πατάρια & Ραφοπάταρα

Ελαφρού & βαρέως τύπου κατασκευές με διαδρόμους.

Η METALSISTEM περιλαμβάνει ευέλικτες ανοιχτές επιφάνειες πολλαπλών επιπέδων, κατάλληλες τόσο για εμπορικές όσο και για βιομηχανικές εφαρμογές, καθώς και διώροφες και τριών επιπέδων αναρτημένες διαβάσεις, οι οποίες είναι ειδικές κατασκευές για εφαρμογές ραφιών υψηλής πυκνότητας.

Αυτές οι λύσεις με τα υλικά της METALSISTEM, (για την δημιουργία διαδρόμων δύο ή τριών επιπέδων ανάμεσα στις παράλληλες σειρές ραφιών) γίνονται από πλήρως πιστοποιημένα εξαρτήματα. Κάθε σύστημα μετά τη συναρμολόγησή του, παραμένει πλήρως παραμετροποιήσιμο και επεκτάσιμο.

Τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προφίλ της METALSISTEM, μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε κάθε έργο και απαίτηση με μια εντελώς μοναδική φιλοσοφία. Βελτιστοποιούμε την δυνατότητα αποθήκευσης των προϊόντων σας, παρέχοντας ταυτόχρονα άριστη εργονομία.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Μετακίνηση ραφιών κατά βήμα 33 mm
  • Αναλλοίωτη όψη με την πάροδο του χρόνου, χάρη στη χρήση γαλβανισμένου χάλυβα
  • Όλα τα επιμέρους στοιχεία παράγονται από πιστοποιημένο 3.1 δομικό χάλυβα υψηλής αντοχής σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ10204.
  • Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.
  • Όλες οι εγκαταστάσεις μπορούν να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
  • Εξαιρετικά προφίλ και δοκίδες ικανά να φτάνουν έως και 7 μέτρα σε ανοιχτά διαστήματα.
  • Διαθεσιμότητα μιας ευρείας γκάμας τυποποιημένων εξαρτημάτων.


Χαρακτηριστικές Φωτογραφίες